Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dope" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "dope" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Dope

[Dope]
/doʊp/

noun

1. Street names for marijuana

  synonym:
 • pot
 • ,
 • grass
 • ,
 • green goddess
 • ,
 • dope
 • ,
 • weed
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • sens
 • ,
 • smoke
 • ,
 • skunk
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

1. Straatnamen voor marihuana

  synoniem:
 • pot
 • ,
 • gras
 • ,
 • groene godin
 • ,
 • dope
 • ,
 • wiet
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • sens
 • ,
 • rook
 • ,
 • stinkdier
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

2. An ignorant or foolish person

  synonym:
 • dumbbell
 • ,
 • dummy
 • ,
 • dope
 • ,
 • boob
 • ,
 • booby
 • ,
 • pinhead

2. Een onwetende of dwaze persoon

  synoniem:
 • halter
 • ,
 • dummy
 • ,
 • dope
 • ,
 • boob
 • ,
 • domoor
 • ,
 • speldenkop

3. Carbonated drink flavored with extract from kola nuts (`dope' is a southernism in the united states)

  synonym:
 • cola
 • ,
 • dope

3. Koolzuurhoudende drank op smaak gebracht met extract van kolanoten ( `dope 'is een southialisme in de verenigde staten )

  synoniem:
 • cola
 • ,
 • dope

4. Slang terms for inside information

 • "Is that the straight dope?"
  synonym:
 • dope
 • ,
 • poop
 • ,
 • the skinny
 • ,
 • low-down

4. Jargontermen voor voorkennis

 • "Is dat de rechte dope?"
  synoniem:
 • dope
 • ,
 • kak
 • ,
 • de magere
 • ,
 • laag

verb

1. Take drugs to improve one's athletic performance

  synonym:
 • dope

1. Drugs gebruiken om iemands atletische prestaties te verbeteren

  synoniem:
 • dope

2. Add impurities to (a semiconductor) in order to produce or modify its properties

 • "The resistors have been doped"
  synonym:
 • dope

2. Onzuiverheden toevoegen aan ( a halfgeleider ) om de eigenschappen ervan te produceren of te wijzigen

 • "De weerstanden zijn gedoteerd"
  synoniem:
 • dope

3. Give a narcotic to

 • "The athletes were dope by the coach before the race"
  synonym:
 • dope
 • ,
 • dope up

3. Een verdovend middel geven

 • "De atleten waren voor de race dope van de coach"
  synoniem:
 • dope
 • ,
 • dope up