Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "domino" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "domino" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Domino

[Domino]
/dɑmənoʊ/

noun

1. United states rhythm and blues pianist and singer and composer (born in 1928)

  synonym:
 • Domino
 • ,
 • Fats Domino
 • ,
 • Antoine Domino

1. Amerikaanse ritme- en bluespianist en zanger en componist ( geboren in 1928 )

  synoniem:
 • Domino
 • ,
 • Vetten Domino
 • ,
 • Antoine Domino

2. A loose hooded cloak worn with a half mask as part of a masquerade costume

  synonym:
 • domino

2. Een losse mantel met capuchon gedragen met een half masker als onderdeel van een maskeradekostuum

  synoniem:
 • domino

3. A mask covering the upper part of the face but with holes for the eyes

  synonym:
 • domino
 • ,
 • half mask
 • ,
 • eye mask

3. Een masker dat het bovenste deel van het gezicht bedekt, maar met gaten voor de ogen

  synoniem:
 • domino
 • ,
 • half masker
 • ,
 • oogmasker

4. A small rectangular block used in playing the game of dominoes

 • The face of each block has two equal areas that can bear 0 to 6 dots
  synonym:
 • domino

4. Een klein rechthoekig blok dat wordt gebruikt bij het spelen van het dominospel

 • Het vlak van elk blok heeft twee gelijke gebieden die 0 tot 6 stippen kunnen dragen
  synoniem:
 • domino