Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "divinity" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "goddelijkheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Divinity

[Goddelijkheid]
/dɪvɪnəti/

noun

1. Any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force

  synonym:
 • deity
 • ,
 • divinity
 • ,
 • god
 • ,
 • immortal

1. Elk bovennatuurlijk wezen dat wordt aanbeden als controlerend een deel van de wereld of een bepaald aspect van het leven of wie de personificatie is van een kracht

  synoniem:
 • godheid
 • ,
 • goddelijkheid
 • ,
 • God
 • ,
 • onsterfelijk

2. The quality of being divine

 • "Ancient egyptians believed in the divinity of the pharaohs"
  synonym:
 • divinity

2. De kwaliteit van goddelijk zijn

 • "Oude egyptenaren geloofden in de goddelijkheid van de farao's"
  synoniem:
 • goddelijkheid

3. White creamy fudge made with egg whites

  synonym:
 • divinity
 • ,
 • divinity fudge

3. Witte romige toffees gemaakt met eiwitten

  synoniem:
 • goddelijkheid
 • ,
 • goddelijkheid toffees

4. The rational and systematic study of religion and its influences and of the nature of religious truth

  synonym:
 • theology
 • ,
 • divinity

4. De rationele en systematische studie van religie en haar invloeden en van de aard van religieuze waarheid

  synoniem:
 • theologie
 • ,
 • goddelijkheid