Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dissolve" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "oplossen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Dissolve

[Oplossen]
/dɪzɑlv/

noun

1. (film) a gradual transition from one scene to the next

 • The next scene is gradually superimposed as the former scene fades out
  synonym:
 • dissolve

1. ( film ) een geleidelijke overgang van de ene scène naar de andere

 • De volgende scène wordt geleidelijk over elkaar heen gelegd naarmate de eerste scène vervaagt
  synoniem:
 • oplossen

verb

1. Become weaker

 • "The sound faded out"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • fade out
 • ,
 • fade away

1. Zwakker worden

 • "Het geluid vervaagde"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • vervagen

2. Cause to go into a solution

 • "The recipe says that we should dissolve a cup of sugar in two cups of water"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • resolve
 • ,
 • break up

2. Reden om in een oplossing te gaan

 • "Het recept zegt dat we een kopje suiker in twee kopjes water moeten oplossen"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • uiteenvallen

3. Come to an end

 • "Their marriage dissolved"
 • "The tobacco monopoly broke up"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • break up

3. Eindigen

 • "Hun huwelijk is ontbonden"
 • "Het tabaksmonopolie is verbroken"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • uiteenvallen

4. Stop functioning or cohering as a unit

 • "The political wing of the party dissolved after much internal fighting"
  synonym:
 • disband
 • ,
 • dissolve

4. Stop met functioneren of samenhangen als een eenheid

 • "De politieke vleugel van de partij is ontbonden na veel interne gevechten"
  synoniem:
 • ontbinding
 • ,
 • oplossen

5. Cause to lose control emotionally

 • "The news dissolved her into tears"
  synonym:
 • dissolve

5. Oorzaak emotioneel de controle verliezen

 • "Het nieuws bracht haar in tranen"
  synoniem:
 • oplossen

6. Lose control emotionally

 • "She dissolved into tears when she heard that she had lost all her savings in the pyramid scheme"
  synonym:
 • dissolve

6. Emotioneel de controle verliezen

 • "Ze verdween in tranen toen ze hoorde dat ze al haar spaargeld in het piramidespel had verloren"
  synoniem:
 • oplossen

7. Cause to fade away

 • "Dissolve a shot or a picture"
  synonym:
 • dissolve

7. Oorzaak om te vervagen

 • "Los een opname of een foto op"
  synoniem:
 • oplossen

8. Pass into a solution

 • "The sugar quickly dissolved in the coffee"
  synonym:
 • dissolve

8. Doorgeven aan een oplossing

 • "De suiker loste snel op in de koffie"
  synoniem:
 • oplossen

9. Become or cause to become soft or liquid

 • "The sun melted the ice"
 • "The ice thawed"
 • "The ice cream melted"
 • "The heat melted the wax"
 • "The giant iceberg dissolved over the years during the global warming phase"
 • "Dethaw the meat"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • thaw
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • unthaw
 • ,
 • dethaw
 • ,
 • melt

9. Zacht of vloeibaar worden of veroorzaken

 • "De zon smolt het ijs"
 • "Het ijs ontdooid"
 • "Het ijs smolt"
 • "De hitte smolt de was"
 • "De gigantische ijsberg is in de loop der jaren opgelost tijdens de opwarming van de aarde"
 • "Dethaw het vlees"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • dooi
 • ,
 • bevriezen
 • ,
 • ontdooien
 • ,
 • dethaw
 • ,
 • smelten

10. Bring the association of to an end or cause to break up

 • "The decree officially dissolved the marriage"
 • "The judge dissolved the tobacco company"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • break up

10. De associatie tot een einde brengen of uit elkaar gaan

 • "Het decreet heeft het huwelijk officieel ontbonden"
 • "De rechter heeft het tabaksbedrijf ontbonden"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • uiteenvallen

11. Declare void

 • "The president dissolved the parliament and called for new elections"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • dismiss

11. Nietig verklaren

 • "De president ontbond het parlement en riep op tot nieuwe verkiezingen"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • ontslaan

Examples of using

This volume of ethanol cannot completely dissolve 100.100 g of the white solid.
Dit volume ethanol kan 100.100 g van de witte vaste stof niet volledig oplossen.
Just dissolve the tablet in a glass of water and drink.
Los de tablet gewoon op in een glas water en drink.
This volume of ethanol cannot completely dissolve 0.5 g of the white solid.
Dit volume ethanol kan 0,5 g van de witte vaste stof niet volledig oplossen.