Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discuss" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "discusseren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Discuss

[Bespreken]
/dɪskəs/

verb

1. To consider or examine in speech or writing

 • "The author talks about the different aspects of this question"
 • "The class discussed dante's `inferno'"
  synonym:
 • discourse
 • ,
 • talk about
 • ,
 • discuss

1. In spraak of schrijven te overwegen of te onderzoeken

 • "De auteur vertelt over de verschillende aspecten van deze vraag"
 • "De klas besprak dante's' inferno'"
  synoniem:
 • discours
 • ,
 • praten over
 • ,
 • bespreken

2. Speak with others about (something)

 • Talk (something) over in detail
 • Have a discussion
 • "We discussed our household budget"
  synonym:
 • hash out
 • ,
 • discuss
 • ,
 • talk over

2. Spreek met anderen over ( iets )

 • Praat ( iets ) in detail
 • Een discussie voeren
 • "We bespraken ons huishoudbudget"
  synoniem:
 • hash out
 • ,
 • bespreken
 • ,
 • praten

Examples of using

We can discuss this later.
We kunnen dit later bespreken.
We won't discuss our plans with you.
We zullen onze plannen niet met u bespreken.
I don't want to discuss Tom's problems.
Ik wil Tom's problemen niet bespreken.