Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discriminate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "discrimineren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Discriminate

[Discrimineren]
/dɪskrɪmənet/

verb

1. Recognize or perceive the difference

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • know apart

1. Het verschil herkennen of waarnemen

  synoniem:
 • discrimineren
 • ,
 • weet apart

2. Treat differently on the basis of sex or race

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • separate
 • ,
 • single out

2. Anders behandelen op basis van geslacht of ras

  synoniem:
 • discrimineren
 • ,
 • scheiden
 • ,
 • single uit

3. Distinguish

 • "I could not discriminate the different tastes in this complicated dish"
  synonym:
 • discriminate

3. Onderscheiden

 • "Ik kon de verschillende smaken in dit ingewikkelde gerecht niet onderscheiden"
  synoniem:
 • discrimineren

adjective

1. Marked by the ability to see or make fine distinctions

 • "Discriminate judgments"
 • "Discriminate people"
  synonym:
 • discriminate

1. Gemarkeerd door de mogelijkheid om fijne verschillen te zien of te maken

 • "Discriminerende oordelen"
 • "Discrimineer mensen"
  synoniem:
 • discrimineren

Examples of using

Some companies discriminate against women who are pregnant or who say that they intend to have children.
Sommige bedrijven discrimineren vrouwen die zwanger zijn of zeggen kinderen te willen krijgen.