Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discipline" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "discipline" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Discipline

[Discipline]
/dɪsəplən/

noun

1. A branch of knowledge

 • "In what discipline is his doctorate?"
 • "Teachers should be well trained in their subject"
 • "Anthropology is the study of human beings"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • subject
 • ,
 • subject area
 • ,
 • subject field
 • ,
 • field
 • ,
 • field of study
 • ,
 • study
 • ,
 • bailiwick

1. Een tak van kennis

 • "In welke discipline is zijn doctoraat?"
 • "Leraren moeten goed zijn opgeleid in hun onderwerp"
 • "Antropologie is de studie van mensen"
  synoniem:
 • discipline
 • ,
 • onderwerp
 • ,
 • onderwerp gebied
 • ,
 • onderwerpveld
 • ,
 • field
 • ,
 • vakgebied
 • ,
 • study
 • ,
 • bailiwick

2. A system of rules of conduct or method of practice

 • "He quickly learned the discipline of prison routine"
 • "For such a plan to work requires discipline"
  synonym:
 • discipline

2. Een systeem van gedragsregels of werkwijze

 • "Hij leerde al snel de discipline van de gevangenisroutine"
 • "Om zo’n plan te laten werken is discipline nodig"
  synoniem:
 • discipline

3. The trait of being well behaved

 • "He insisted on discipline among the troops"
  synonym:
 • discipline

3. De eigenschap van goed gedragen

 • "Hij drong aan op discipline onder de troepen"
  synoniem:
 • discipline

4. Training to improve strength or self-control

  synonym:
 • discipline

4. Training om kracht of zelfbeheersing te verbeteren

  synoniem:
 • discipline

5. The act of punishing

 • "The offenders deserved the harsh discipline they received"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • correction

5. De daad van straffen

 • "De overtreders verdienden de harde discipline die ze kregen"
  synoniem:
 • discipline
 • ,
 • correctie

verb

1. Develop (children's) behavior by instruction and practice

 • Especially to teach self-control
 • "Parents must discipline their children"
 • "Is this dog trained?"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • train
 • ,
 • check
 • ,
 • condition

1. Ontwikkel (kinder) gedrag door instructie en praktijk

 • Vooral om zelfbeheersing aan te leren
 • "Ouders moeten hun kinderen disciplineren"
 • "Is deze hond getraind?"
  synoniem:
 • discipline
 • ,
 • train
 • ,
 • check
 • ,
 • condition

2. Punish in order to gain control or enforce obedience

 • "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • correct
 • ,
 • sort out

2. Straffen om controle te krijgen of gehoorzaamheid af te dwingen

 • "De leraar disciplineerde de leerlingen vrij vaak"
  synoniem:
 • discipline
 • ,
 • correct
 • ,
 • uitzoeken

Examples of using

He needs discipline.
Hij heeft discipline nodig.
Learning poetry is a good discipline for the memory.
Poëzie leren is een goede discipline voor het geheugen.