Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discernment" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onderscheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Discernment

[Onderscheid]
/dɪsərnmənt/

noun

1. The cognitive condition of someone who understands

 • "He has virtually no understanding of social cause and effect"
  synonym:
 • understanding
 • ,
 • apprehension
 • ,
 • discernment
 • ,
 • savvy

1. De cognitieve toestand van iemand die het begrijpt

 • "Hij heeft vrijwel geen begrip van sociale oorzaak en gevolg"
  synoniem:
 • begrijpen
 • ,
 • bezorgdheid
 • ,
 • onderscheiding
 • ,
 • slim

2. Delicate discrimination (especially of aesthetic values)

 • "Arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"
 • "To ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • appreciation
 • ,
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

2. Delicate discriminatie ( vooral van esthetische waarden )

 • "Arrogantie en gebrek aan smaak droegen bij aan zijn snelle succes"
 • "Op dat moment vragen was de ultieme slechte smaak"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • waardering
 • ,
 • onderscheiding
 • ,
 • scherpzinnigheid

3. Perception of that which is obscure

  synonym:
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

3. Perceptie van dat wat onduidelijk is

  synoniem:
 • onderscheiding
 • ,
 • scherpzinnigheid

4. The mental ability to understand and discriminate between relations

  synonym:
 • sagacity
 • ,
 • sagaciousness
 • ,
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • discernment

4. Het mentale vermogen om relaties te begrijpen en te onderscheiden

  synoniem:
 • scherpzinnigheid
 • ,
 • oordeel
 • ,
 • onderscheiding

5. The trait of judging wisely and objectively

 • "A man of discernment"
  synonym:
 • discretion
 • ,
 • discernment

5. De eigenschap van verstandig en objectief beoordelen

 • "Een man van onderscheiding"
  synoniem:
 • discretie
 • ,
 • onderscheiding