Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disaster" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ramp" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Disaster

[Ramp]
/dɪzæstər/

noun

1. A state of extreme (usually irremediable) ruin and misfortune

 • "Lack of funds has resulted in a catastrophe for our school system"
 • "His policies were a disaster"
  synonym:
 • catastrophe
 • ,
 • disaster

1. Een toestand van extreme ( gewoonlijk onherstelbare ) ondergang en ongeluk

 • "Gebrek aan geld heeft geleid tot een catastrofe voor ons schoolsysteem"
 • "Zijn beleid was een ramp"
  synoniem:
 • catastrofe
 • ,
 • ramp

2. An event resulting in great loss and misfortune

 • "The whole city was affected by the irremediable calamity"
 • "The earthquake was a disaster"
  synonym:
 • calamity
 • ,
 • catastrophe
 • ,
 • disaster
 • ,
 • tragedy
 • ,
 • cataclysm

2. Een gebeurtenis die resulteert in groot verlies en ongeluk

 • "De hele stad werd getroffen door de onherstelbare ramp"
 • "De aardbeving was een ramp"
  synoniem:
 • rampspoed
 • ,
 • catastrofe
 • ,
 • ramp
 • ,
 • tragedie

3. An act that has disastrous consequences

  synonym:
 • disaster

3. Een daad die rampzalige gevolgen heeft

  synoniem:
 • ramp

Examples of using

It was a disaster.
Het was een ramp.
If that accident had happened in a city, it would have caused a disaster.
Als dat ongeluk in een stad was gebeurd, zou het een ramp hebben veroorzaakt.
It's an ecological disaster.
Het is een ecologische ramp.