Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "directive" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "richtlijn" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Directive

[Richtlijn]
/dərɛktɪv/

noun

1. A pronouncement encouraging or banning some activity

 • "The boss loves to send us directives"
  synonym:
 • directive

1. Een uitspraak die een activiteit aanmoedigt of verbiedt

 • "De baas stuurt ons graag richtlijnen"
  synoniem:
 • richtlijn

adjective

1. Showing the way by conducting or leading

 • Imposing direction on
 • "Felt his mother's directing arm around him"
 • "The directional role of science on industrial progress"
  synonym:
 • directing
 • ,
 • directional
 • ,
 • directive
 • ,
 • guiding

1. De weg wijzen door te dirigeren of te leiden

 • Richting opleggen
 • "Voelde de richtarm van zijn moeder om hem heen"
 • "De directionele rol van de wetenschap op het gebied van industriële vooruitgang"
  synoniem:
 • regie
 • ,
 • richting
 • ,
 • richtlijn
 • ,
 • leidend

Examples of using

We were more than satisfied when the Romanian Government, even before its membership of the European Union, showed its readiness to accept this directive.
We waren meer dan tevreden toen de Roemeense regering, zelfs vóór haar lidmaatschap van de Europese Unie, bereid was deze richtlijn te aanvaarden.
«@implementation» is a compiler directive that says you’re about to present the code for the guts of a class.
« @ implementation » is een compilerrichtlijn die zegt dat je op het punt staat de code te presenteren voor het lef van een klasse.