Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dialogue" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "dialoog" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Dialogue

[Dialoog]
/daɪəlɔg/

noun

1. A conversation between two persons

  synonym:
 • dialogue
 • ,
 • dialog
 • ,
 • duologue

1. Een gesprek tussen twee personen

  synoniem:
 • dialoog
 • ,
 • dialoogvenster
 • ,
 • duoloog

2. The lines spoken by characters in drama or fiction

  synonym:
 • dialogue
 • ,
 • dialog

2. De regels die personages in drama of fictie spreken

  synoniem:
 • dialoog
 • ,
 • dialoogvenster

3. A literary composition in the form of a conversation between two people

 • "He has read plato's dialogues in the original greek"
  synonym:
 • dialogue
 • ,
 • dialog

3. Een literaire compositie in de vorm van een gesprek tussen twee personen

 • "Hij heeft plato's dialogen in het oorspronkelijke grieks gelezen"
  synoniem:
 • dialoog
 • ,
 • dialoogvenster

4. A discussion intended to produce an agreement

 • "The buyout negotiation lasted several days"
 • "They disagreed but kept an open dialogue"
 • "Talks between israelis and palestinians"
  synonym:
 • negotiation
 • ,
 • dialogue
 • ,
 • talks

4. Een discussie die bedoeld is om een overeenkomst tot stand te brengen

 • "De buy-outonderhandelingen duurden enkele dagen"
 • "Ze waren het daar niet mee eens, maar hielden een open dialoog"
 • "Talks tussen israëli's en palestijnen"
  synoniem:
 • onderhandeling
 • ,
 • dialoog
 • ,
 • gesprekken

Examples of using

Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
De diplomatieke dialoog hielp een einde te maken aan het conflict.