Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deviate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "afwijken" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Deviate

[Afwijken]
/diviet/

noun

1. A person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior

  synonym:
 • pervert
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate
 • ,
 • degenerate

1. Een persoon wiens gedrag afwijkt van wat acceptabel is, vooral bij seksueel gedrag

  synoniem:
 • pervers
 • ,
 • afwijkend
 • ,
 • afwijken
 • ,
 • ontaard

verb

1. Turn aside

 • Turn away from
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • divert

1. Afslaan

 • Afwenden van
  synoniem:
 • afwijken
 • ,
 • omleiden

2. Be at variance with

 • Be out of line with
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • vary
 • ,
 • diverge
 • ,
 • depart

2. In strijd zijn met

 • Niet in lijn zijn met
  synoniem:
 • afwijken
 • ,
 • variëren
 • ,
 • diverge
 • ,
 • vertrek

3. Cause to turn away from a previous or expected course

 • "The river was deviated to prevent flooding"
  synonym:
 • deviate

3. Reden om af te wenden van een eerdere of verwachte cursus

 • "De rivier is afgeweken om overstromingen te voorkomen"
  synoniem:
 • afwijken

adjective

1. Markedly different from an accepted norm

 • "Aberrant behavior"
 • "Deviant ideas"
  synonym:
 • aberrant
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate

1. Duidelijk anders dan een geaccepteerde norm

 • "Afwijkend gedrag"
 • "Afwijkende ideeën"
  synoniem:
 • afwijkend
 • ,
 • afwijken

Examples of using

Let's not deviate from the subject.
Laten we niet afwijken van het onderwerp.