Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deuce" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "deuce" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Deuce

[Deuce]
/dus/

noun

1. A tie in tennis or table tennis that requires winning two successive points to win the game

  synonym:
 • deuce

1. Een gelijkspel in tennis of tafeltennis waarvoor twee opeenvolgende punten moeten worden gewonnen om het spel te winnen

  synoniem:
 • deuce

2. The cardinal number that is the sum of one and one or a numeral representing this number

  synonym:
 • two
 • ,
 • 2
 • ,
 • II
 • ,
 • deuce

2. Het hoofdnummer dat de som is van één en één of een cijfer dat dit nummer vertegenwoordigt

  synoniem:
 • twee
 • ,
 • 2
 • ,
 • II
 • ,
 • deuce

3. A word used in exclamations of confusion

 • "What the devil"
 • "The deuce with it"
 • "The dickens you say"
  synonym:
 • devil
 • ,
 • deuce
 • ,
 • dickens

3. Een woord dat wordt gebruikt bij uitroepen van verwarring

 • "Wat de duivel"
 • "De deuce ermee"
 • "De dickens zeg je"
  synoniem:
 • duivel
 • ,
 • deuce
 • ,
 • lullen

4. One of the four playing cards in a deck that have two spots

  synonym:
 • deuce
 • ,
 • two

4. Een van de vier speelkaarten in een kaartspel met twee plekken

  synoniem:
 • deuce
 • ,
 • twee