Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "despotic" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "despotisch" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Despotic

[Despotisch]
/dɪspɑtɪk/

adjective

1. Belonging to or having the characteristics of a despot

  synonym:
 • despotic
 • ,
 • despotical

1. Behorend tot of met de kenmerken van een despoot

  synoniem:
 • despotisch

2. Ruled by or characteristic of a despot

 • "Moved from a feudal to a despotic order"
 • "His administration was arrogant and despotic"
  synonym:
 • despotic

2. Geregeerd door of kenmerkend voor een despoot

 • "Verplaatst van een feodale naar een despotische orde"
 • "Zijn administratie was arrogant en despotisch"
  synoniem:
 • despotisch

3. Characteristic of an absolute ruler or absolute rule

 • Having absolute sovereignty
 • "An authoritarian regime"
 • "Autocratic government"
 • "Despotic rulers"
 • "A dictatorial rule that lasted for the duration of the war"
 • "A tyrannical government"
  synonym:
 • authoritarian
 • ,
 • autocratic
 • ,
 • dictatorial
 • ,
 • despotic
 • ,
 • tyrannic
 • ,
 • tyrannical

3. Kenmerk van een absolute liniaal of absolute regel

 • Absolute soevereiniteit hebben
 • "Een autoritair regime"
 • "Autocratische regering"
 • "Despotische heersers"
 • "Een dictatoriale regel die de duur van de oorlog heeft geduurd"
 • "Een tirannieke regering"
  synoniem:
 • autoritair
 • ,
 • autocratisch
 • ,
 • dictatoriaal
 • ,
 • despotisch
 • ,
 • tiranniek