Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "descend" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "afdalen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Descend

[Dalen]
/dɪsɛnd/

verb

1. Move downward and lower, but not necessarily all the way

 • "The temperature is going down"
 • "The barometer is falling"
 • "The curtain fell on the diva"
 • "Her hand went up and then fell again"
  synonym:
 • descend
 • ,
 • fall
 • ,
 • go down
 • ,
 • come down

1. Naar beneden en lager bewegen, maar niet noodzakelijk helemaal

 • "De temperatuur daalt"
 • "De barometer valt"
 • "Het gordijn viel op de diva"
 • "Haar hand ging omhoog en viel toen weer"
  synoniem:
 • afdalen
 • ,
 • vallen
 • ,
 • ga naar beneden
 • ,
 • kom naar beneden

2. Come from

 • Be connected by a relationship of blood, for example
 • "She was descended from an old italian noble family"
 • "He comes from humble origins"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • come
 • ,
 • descend

2. Komen van

 • Verbonden zijn door bijvoorbeeld een bloedrelatie
 • "Ze stamde af van een oude italiaanse adellijke familie"
 • "Hij komt van bescheiden afkomst"
  synoniem:
 • afleiden
 • ,
 • kom
 • ,
 • afdalen

3. Do something that one considers to be below one's dignity

  synonym:
 • condescend
 • ,
 • deign
 • ,
 • descend

3. Doe iets waarvan men denkt dat het onder zijn waardigheid ligt

  synoniem:
 • neerbuigend
 • ,
 • verwaardigen
 • ,
 • afdalen

4. Come as if by falling

 • "Night fell"
 • "Silence fell"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • descend
 • ,
 • settle

4. Kom alsof door te vallen

 • "Nacht viel"
 • "Stilte viel"
  synoniem:
 • vallen
 • ,
 • afdalen
 • ,
 • regelen