Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "derivative" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "afgeleid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Derivative

[Afgeleid]
/dərɪvətɪv/

noun

1. The result of mathematical differentiation

 • The instantaneous change of one quantity relative to another
 • Df(x)/dx
  synonym:
 • derived function
 • ,
 • derivative
 • ,
 • differential coefficient
 • ,
 • differential
 • ,
 • first derivative

1. Het resultaat van wiskundige differentiatie

 • De onmiddellijke verandering van de ene hoeveelheid ten opzichte van de andere
 • Df ( x ) / dx
  synoniem:
 • afgeleide functie
 • ,
 • afgeleid
 • ,
 • differentiële coëfficiënt
 • ,
 • differentieel
 • ,
 • eerste afgeleide

2. A compound obtained from, or regarded as derived from, another compound

  synonym:
 • derivative

2. Een verbinding verkregen uit of beschouwd als afgeleid van een andere verbinding

  synoniem:
 • afgeleid

3. A financial instrument whose value is based on another security

  synonym:
 • derivative instrument
 • ,
 • derivative

3. Een financieel instrument waarvan de waarde is gebaseerd op een ander effect

  synoniem:
 • afgeleid instrument
 • ,
 • afgeleid

4. (linguistics) a word that is derived from another word

 • "`electricity' is a derivative of `electric'"
  synonym:
 • derivative

4. ( linguïstiek ) een woord dat is afgeleid van een ander woord

 • "Elektriciteit "is een afgeleide van" elektrisch'"
  synoniem:
 • afgeleid

adjective

1. Resulting from or employing derivation

 • "A derivative process"
 • "A highly derivative prose style"
  synonym:
 • derivative

1. Als gevolg van of gebruik makend van afleiding

 • "Een afgeleid proces"
 • "Een zeer afgeleide prozastijl"
  synoniem:
 • afgeleid

Examples of using

The derivative of a constant function is always zero.
De afgeleide van een constante functie is altijd nul.