Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deputy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "plaatsvervanger" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Deputy

[Plaatsvervangend]
/dɛpjəti/

noun

1. Someone authorized to exercise the powers of sheriff in emergencies

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • deputy sheriff

1. Iemand die bevoegd is om de bevoegdheden van de sheriff in noodsituaties uit te oefenen

  synoniem:
 • plaatsvervanger
 • ,
 • plaatsvervangend sheriff

2. An assistant with power to act when his superior is absent

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • lieutenant

2. Een assistent die kan handelen wanneer zijn meerdere afwezig is

  synoniem:
 • plaatsvervanger
 • ,
 • luitenant

3. A member of the lower chamber of a legislative assembly (such as in france)

  synonym:
 • deputy

3. Een lid van de benedenkamer van een wetgevende vergadering ( zoals in frankrijk )

  synoniem:
 • plaatsvervanger

4. A person appointed to represent or act on behalf of others

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • surrogate

4. Een persoon die is aangewezen om namens anderen te vertegenwoordigen of op te treden

  synoniem:
 • plaatsvervanger
 • ,
 • draagmoeder

Examples of using

He will be my deputy while I am away.
Hij zal mijn plaatsvervanger zijn terwijl ik weg ben.
He will be my deputy while I am away.
Hij zal mijn plaatsvervanger zijn terwijl ik weg ben.