Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "denounce" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verklachten" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Denounce

[Aankondiging]
/dɪnaʊns/

verb

1. Speak out against

 • "He denounced the nazis"
  synonym:
 • denounce

1. Spreek tegen

 • "Hij hekelde de nazi's"
  synoniem:
 • aan de kaak stellen

2. To accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

 • "He denounced the government action"
 • "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock"
  synonym:
 • stigmatize
 • ,
 • stigmatise
 • ,
 • brand
 • ,
 • denounce
 • ,
 • mark

2. Te beschuldigen of te veroordelen of openlijk of formeel of merk als schandelijk

 • "Hij hekelde het optreden van de regering"
 • "Ze werd door de samenleving gestigmatiseerd omdat ze een buitenechtelijk kind had"
  synoniem:
 • stigmatiseren
 • ,
 • merk
 • ,
 • aan de kaak stellen
 • ,
 • markeren

3. Announce the termination of, as of treaties

  synonym:
 • denounce

3. De beëindiging aankondigen van, vanaf verdragen

  synoniem:
 • aan de kaak stellen

4. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

4. Geef informatie over iemand weg

 • "Hij vertelde het aan zijn klasgenoot die het examen had bedrogen"
  synoniem:
 • aan de kaak stellen
 • ,
 • vertel verder
 • ,
 • verraad
 • ,
 • weggeven
 • ,
 • rat
 • ,
 • gras
 • ,
 • shit
 • ,
 • winkel
 • ,
 • snitch
 • ,
 • hert

Examples of using

The people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.
De mensen kunnen altijd worden onderworpen aan de biedingen van de leiders. Dat is makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is hen vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan de kaak stellen wegens gebrek aan patriottisme en het land blootstellen aan gevaar. Het werkt in elk land op dezelfde manier.