Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "democracy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "democratie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Democracy

[Democratie]
/dɪmɑkrəsi/

noun

1. The political orientation of those who favor government by the people or by their elected representatives

  synonym:
 • democracy

1. De politieke oriëntatie van degenen die de regering steunen door het volk of door hun gekozen vertegenwoordigers

  synoniem:
 • democratie

2. A political system in which the supreme power lies in a body of citizens who can elect people to represent them

  synonym:
 • democracy
 • ,
 • republic
 • ,
 • commonwealth

2. Een politiek systeem waarin de opperste macht ligt in een lichaam van burgers die mensen kunnen kiezen om hen te vertegenwoordigen

  synoniem:
 • democratie
 • ,
 • republiek
 • ,
 • gemenebest

3. The doctrine that the numerical majority of an organized group can make decisions binding on the whole group

  synonym:
 • majority rule
 • ,
 • democracy

3. De leer dat de numerieke meerderheid van een georganiseerde groep beslissingen bindend kan maken voor de hele groep

  synoniem:
 • meerderheidsregel
 • ,
 • democratie

Examples of using

Many think that democracy is the government of the people. But the truth of the matter is that democracy is the government of democrats.
Velen denken dat democratie de regering van het volk is. Maar de waarheid is dat democratie de regering van democraten is.
In a democracy, it is important that the press be independent.
In een democratie is het belangrijk dat de pers onafhankelijk is.
They give out their reactionary cosmopolitanism as "internationalism", they try to cover up their fight against peace and democracy by pacifist and pseudo-democratic phrases.
Ze geven hun reactionaire kosmopolitisme als 'internationalisme' uit, ze proberen hun strijd tegen vrede en democratie te verdoezelen door pacifistische en pseudo-democratische uitdrukkingen.