Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "degenerate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gedegenereerd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Degenerate

[Gedegenereerd]
/dɪʤɛnərət/

noun

1. A person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior

  synonym:
 • pervert
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate
 • ,
 • degenerate

1. Een persoon wiens gedrag afwijkt van wat acceptabel is, vooral bij seksueel gedrag

  synoniem:
 • pervers
 • ,
 • afwijkend
 • ,
 • afwijken
 • ,
 • ontaard

verb

1. Grow worse

 • "Her condition deteriorated"
 • "Conditions in the slums degenerated"
 • "The discussion devolved into a shouting match"
  synonym:
 • devolve
 • ,
 • deteriorate
 • ,
 • drop
 • ,
 • degenerate

1. Erger worden

 • "Haar toestand verslechterde"
 • "Voorwaarden in de sloppenwijken ontaard"
 • "De discussie ging over in een schreeuwwedstrijd"
  synoniem:
 • delegeren
 • ,
 • verslechteren
 • ,
 • laten vallen
 • ,
 • ontaard

adjective

1. Unrestrained by convention or morality

 • "Congreve draws a debauched aristocratic society"
 • "Deplorably dissipated and degraded"
 • "Riotous living"
 • "Fast women"
  synonym:
 • debauched
 • ,
 • degenerate
 • ,
 • degraded
 • ,
 • dissipated
 • ,
 • dissolute
 • ,
 • libertine
 • ,
 • profligate
 • ,
 • riotous
 • ,
 • fast

1. Onbeperkt door conventie of moraliteit

 • "Congreve trekt een losgeslagen aristocratische samenleving"
 • "Deplorabel verdwenen en afgebroken"
 • "Riotous living"
 • "Snelle vrouwen"
  synoniem:
 • losgeslagen
 • ,
 • ontaard
 • ,
 • afgebroken
 • ,
 • verdwenen
 • ,
 • losbandig
 • ,
 • libertine
 • ,
 • snel