Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deepen" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "diep" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Deepen

[Diepte]
/dipən/

verb

1. Make more intense, stronger, or more marked

 • "The efforts were intensified", "her rudeness intensified his dislike for her"
 • "Pot smokers claim it heightens their awareness"
 • "This event only deepened my convictions"
  synonym:
 • intensify
 • ,
 • compound
 • ,
 • heighten
 • ,
 • deepen

1. Intenser, sterker of duidelijker maken

 • "De inspanningen werden opgevoerd", "haar grofheid versterkte zijn afkeer van haar"
 • "Potrokers beweren dat het hun bewustzijn vergroot"
 • "Deze gebeurtenis heeft mijn overtuigingen alleen maar verdiept"
  synoniem:
 • intensiveren
 • ,
 • samengestelde
 • ,
 • verhogen
 • ,
 • verdiepen

2. Become more intense

 • "The debate intensified"
 • "His dislike for raw fish only deepened in japan"
  synonym:
 • intensify
 • ,
 • deepen

2. Intenser worden

 • "Het debat is geïntensiveerd"
 • "Zijn afkeer van rauwe vis is alleen maar verdiept in japan"
  synoniem:
 • intensiveren
 • ,
 • verdiepen

3. Make deeper

 • "They deepened the lake so that bigger pleasure boats could use it"
  synonym:
 • deepen

3. Dieper maken

 • "Ze hebben het meer verdiept zodat grotere plezierboten het konden gebruiken"
  synoniem:
 • verdiepen

4. Become deeper in tone

 • "His voice began to change when he was 12 years old"
 • "Her voice deepened when she whispered the password"
  synonym:
 • deepen
 • ,
 • change

4. Dieper worden in toon

 • "Zijn stem begon te veranderen toen hij 12 jaar oud was"
 • "Haar stem werd dieper toen ze het wachtwoord fluisterde"
  synoniem:
 • verdiepen
 • ,
 • veranderen