Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decisive" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "beslissend" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Decisive

[Beslissend]
/dɪsaɪsɪv/

adjective

1. Determining or having the power to determine an outcome

 • "Cast the decisive vote"
 • "Two factors had a decisive influence"
  synonym:
 • decisive

1. Het bepalen of hebben van de bevoegdheid om een uitkomst te bepalen

 • "De beslissende stem uitbrengen"
 • "Twee factoren hadden een beslissende invloed"
  synoniem:
 • doorslaggevend

2. Unmistakable

 • "Had a decisive lead in the polls"
  synonym:
 • decisive

2. Onmiskenbaar

 • "Had een beslissende voorsprong in de peilingen"
  synoniem:
 • doorslaggevend

3. Characterized by decision and firmness

 • "An able and decisive young woman"
 • "We needed decisive leadership"
 • "She gave him a decisive answer"
  synonym:
 • decisive

3. Gekenmerkt door beslissing en stevigheid

 • "Een bekwame en beslissende jonge vrouw"
 • "We hadden doorslaggevend leiderschap nodig"
 • "Ze gaf hem een doorslaggevend antwoord"
  synoniem:
 • doorslaggevend

4. Forming or having the nature of a turning point or crisis

 • "A critical point in the campaign"
 • "The critical test"
  synonym:
 • critical
 • ,
 • decisive

4. Het vormen of hebben van de aard van een keerpunt of crisis

 • "Een kritiek punt in de campagne"
 • "De kritische test"
  synoniem:
 • kritisch
 • ,
 • doorslaggevend