Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dance" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "dans" in het Nederlands

EnglishDutch

Dance

[Dans]
/dæns/

noun

1. An artistic form of nonverbal communication

  synonym:
 • dance

1. Een artistieke vorm van non-verbale communicatie

  synoniem:
 • dans

2. A party of people assembled for dancing

  synonym:
 • dance

2. Een feest van mensen die zijn komen dansen

  synoniem:
 • dans

3. Taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music

  synonym:
 • dancing
 • ,
 • dance
 • ,
 • terpsichore
 • ,
 • saltation

3. Het nemen van een reeks ritmische stappen ( en bewegingen ) op tijd naar muziek

  synoniem:
 • dansen
 • ,
 • dans
 • ,
 • terpsichore
 • ,
 • zout

4. A party for social dancing

  synonym:
 • dance

4. Een feestje voor sociale dans

  synoniem:
 • dans

verb

1. Move in a graceful and rhythmical way

 • "The young girl danced into the room"
  synonym:
 • dance

1. Beweeg op een sierlijke en ritmische manier

 • "Het jonge meisje danste de kamer in"
  synoniem:
 • dans

2. Move in a pattern

 • Usually to musical accompaniment
 • Do or perform a dance
 • "My husband and i like to dance at home to the radio"
  synonym:
 • dance
 • ,
 • trip the light fantastic
 • ,
 • trip the light fantastic toe

2. Bewegen in een patroon

 • Meestal onder muzikale begeleiding
 • Doe of speel een dans
 • "Mijn man en ik dansen graag thuis op de radio"
  synoniem:
 • dans
 • ,
 • struikel fantastisch
 • ,
 • struikel over de lichte fantastische teen

3. Skip, leap, or move up and down or sideways

 • "Dancing flames"
 • "The children danced with joy"
  synonym:
 • dance

3. Overslaan, springen of op en neer of zijwaarts bewegen

 • "Dansende vlammen"
 • "De kinderen dansten van vreugde"
  synoniem:
 • dans

Examples of using

Listening to this song makes me want to dance.
Als ik naar dit lied luister, wil ik dansen.
At the dance, everyone raved about my gown.
Bij de dans was iedereen enthousiast over mijn jurk.
Besides that, I don't know how to dance.
Daarnaast weet ik niet hoe ik moet dansen.