Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crossed" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gekruist" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Crossed

[Gekruist]
/krɔst/

adjective

1. Placed crosswise

 • "Spoken with a straight face but crossed fingers"
 • "Crossed forks"
 • "Seated with arms across"
  synonym:
 • crossed

1. Dwars geplaatst

 • "Gesproken met een recht gezicht maar gekruiste vingers"
 • "Gekruiste vorken"
 • "Zittend met armen over"
  synoniem:
 • gekruist

2. (of a check) marked for deposit only as indicated by having two lines drawn across it

  synonym:
 • crossed

2. ( van een cheque ) alleen gemarkeerd voor storting zoals aangegeven door er twee lijnen overheen te hebben getrokken

  synoniem:
 • gekruist

Examples of using

It never crossed my mind.
Het kwam nooit bij me op.
I rue the day I crossed paths with this asshole.
Ik berouw de dag dat ik paden kruiste met deze klootzak.
Keep your fingers crossed for me!
Houd je vingers voor me gekruist!