Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "create" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "creëren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Create

[Creëren]
/kriet/

verb

1. Make or cause to be or to become

 • "Make a mess in one's office"
 • "Create a furor"
  synonym:
 • make
 • ,
 • create

1. Maken of veroorzaken te zijn of te worden

 • "Maak een puinhoop in je kantoor"
 • "Maak een furore"
  synoniem:
 • maken
 • ,
 • creëren

2. Bring into existence

 • "The company was created 25 years ago"
 • "He created a new movement in painting"
  synonym:
 • create

2. Tot stand brengen

 • "Het bedrijf is 25 jaar geleden opgericht"
 • "Hij creëerde een nieuwe beweging in de schilderkunst"
  synoniem:
 • creëren

3. Pursue a creative activity

 • Be engaged in a creative activity
 • "Don't disturb him--he is creating"
  synonym:
 • create

3. Een creatieve activiteit nastreven

 • Betrokken zijn bij een creatieve activiteit
 • "Stoor hem niet - hij creëert"
  synoniem:
 • creëren

4. Invest with a new title, office, or rank

 • "Create one a peer"
  synonym:
 • create

4. Investeer met een nieuwe titel, kantoor of rang

 • "Maak er een een peer"
  synoniem:
 • creëren

5. Create by artistic means

 • "Create a poem"
 • "Schoenberg created twelve-tone music"
 • "Picasso created cubism"
 • "Auden made verses"
  synonym:
 • create
 • ,
 • make

5. Creëren met artistieke middelen

 • "Maak een gedicht"
 • "Schoenberg creëerde twaalftoonmuziek"
 • "Picasso heeft het kubisme gecreëerd"
 • "Auden maakte verzen"
  synoniem:
 • creëren
 • ,
 • maken

6. Create or manufacture a man-made product

 • "We produce more cars than we can sell"
 • "The company has been making toys for two centuries"
  synonym:
 • produce
 • ,
 • make
 • ,
 • create

6. Maak of maak een door de mens gemaakt product

 • "We produceren meer auto's dan we kunnen verkopen"
 • "Het bedrijf maakt al twee eeuwen speelgoed"
  synoniem:
 • produceren
 • ,
 • maken
 • ,
 • creëren

Examples of using

Saskaviy has learned to create a web-page.
Saskaviy heeft geleerd een webpagina te maken.
To create a website, it is useful to know how to code.
Om een website te maken, is het handig om te weten hoe u moet coderen.
People, not walls create the cities.
Mensen, geen muren creëren de steden.