Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crease" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "crease" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Crease

[Vettig]
/kris/

noun

1. An angular or rounded shape made by folding

 • "A fold in the napkin"
 • "A crease in his trousers"
 • "A plication on her blouse"
 • "A flexure of the colon"
 • "A bend of his elbow"
  synonym:
 • fold
 • ,
 • crease
 • ,
 • plication
 • ,
 • flexure
 • ,
 • crimp
 • ,
 • bend

1. Een hoekige of ronde vorm gemaakt door vouwen

 • "Een vouw in het servet"
 • "Een plooi in zijn broek"
 • "Een plicatie op haar blouse"
 • "Een buiging van de dikke darm"
 • "Een bocht van zijn elleboog"
  synoniem:
 • vouwen
 • ,
 • vouw
 • ,
 • plicatie
 • ,
 • flexuur
 • ,
 • krimp
 • ,
 • buigen

2. A slight depression in the smoothness of a surface

 • "His face has many lines"
 • "Ironing gets rid of most wrinkles"
  synonym:
 • wrinkle
 • ,
 • furrow
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle
 • ,
 • seam
 • ,
 • line

2. Een lichte depressie in de gladheid van een oppervlak

 • "Zijn gezicht heeft veel lijnen"
 • "Strijken verwijdert de meeste rimpels"
  synoniem:
 • rimpel
 • ,
 • groef
 • ,
 • vouw
 • ,
 • kreukel
 • ,
 • naad
 • ,
 • lijn

3. A malayan dagger with a wavy blade

  synonym:
 • kris
 • ,
 • creese
 • ,
 • crease

3. Een maleisische dolk met een golvend mes

  synoniem:
 • kris
 • ,
 • Creese
 • ,
 • vouw

verb

1. Make wrinkles or creases on a smooth surface

 • Make a pressed, folded or wrinkled line in
 • "The dress got wrinkled"
 • "Crease the paper like this to make a crane"
  synonym:
 • wrinkle
 • ,
 • ruckle
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle
 • ,
 • scrunch
 • ,
 • scrunch up
 • ,
 • crisp

1. Maak rimpels of plooien op een glad oppervlak

 • Maak een geperste, gevouwen of gerimpelde lijn in
 • "De jurk is gerimpeld"
 • "Maak het papier zo schoon om een kraan te maken"
  synoniem:
 • rimpel
 • ,
 • ruckle
 • ,
 • vouw
 • ,
 • kreukel
 • ,
 • knarsen
 • ,
 • knapperig

2. Make wrinkled or creased

 • "Furrow one's brow"
  synonym:
 • furrow
 • ,
 • wrinkle
 • ,
 • crease

2. Gerimpeld of gekreukt maken

 • "Voorhoofd van de voorhoofd"
  synoniem:
 • groef
 • ,
 • rimpel
 • ,
 • vouw

3. Scrape gently

 • "Graze the skin"
  synonym:
 • graze
 • ,
 • crease
 • ,
 • rake

3. Schraap zachtjes

 • "Schraap de huid"
  synoniem:
 • grazen
 • ,
 • vouw
 • ,
 • hark

4. Become wrinkled or crumpled or creased

 • "This fabric won't wrinkle"
  synonym:
 • rumple
 • ,
 • crumple
 • ,
 • wrinkle
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle

4. Gerimpeld of verfrommeld of gekreukt worden

 • "Deze stof kreukt niet"
  synoniem:
 • kreupel
 • ,
 • kreukel
 • ,
 • rimpel
 • ,
 • vouw