Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crap" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onzin" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Crap

[Onzin]
/kræp/

noun

1. Obscene terms for feces

  synonym:
 • crap
 • ,
 • dirt
 • ,
 • shit
 • ,
 • shite
 • ,
 • poop
 • ,
 • turd

1. Obscene termen voor uitwerpselen

  synoniem:
 • onzin
 • ,
 • vuil
 • ,
 • shit
 • ,
 • shite
 • ,
 • kak
 • ,
 • drol

2. Obscene words for unacceptable behavior

 • "I put up with a lot of bullshit from that jerk"
 • "What he said was mostly bull"
  synonym:
 • bullshit
 • ,
 • bull
 • ,
 • Irish bull
 • ,
 • horseshit
 • ,
 • shit
 • ,
 • crap
 • ,
 • dogshit

2. Obscene woorden voor onaanvaardbaar gedrag

 • "Ik heb veel onzin van die eikel verdragen"
 • "Wat hij zei was meestal stier"
  synoniem:
 • onzin
 • ,
 • stier
 • ,
 • Ierse stier
 • ,
 • horseshit
 • ,
 • shit
 • ,
 • hondenpoep

verb

1. Have a bowel movement

 • "The dog had made in the flower beds"
  synonym:
 • stool
 • ,
 • defecate
 • ,
 • shit
 • ,
 • take a shit
 • ,
 • take a crap
 • ,
 • ca-ca
 • ,
 • crap
 • ,
 • make

1. Een stoelgang hebben

 • "De hond had in de bloembedden gemaakt"
  synoniem:
 • ontlasting
 • ,
 • poepen
 • ,
 • shit
 • ,
 • neem een shit
 • ,
 • neem een rotzooi
 • ,
 • ca-ca
 • ,
 • onzin
 • ,
 • maken

Examples of using

"Were you, for example, breaking completely today?" "Actually I wasn't, even the glass. But I said "no, it's all crap", I don't understand why." "Shame on you, Styopa!"
"Brak u bijvoorbeeld vandaag volledig aan het breken?" "Eigenlijk was ik dat niet, zelfs niet het glas. Maar ik zei "nee, het is allemaal onzin", ik begrijp niet waarom." "Schaam je, Styopa!"