Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crane" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kraan" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Crane

[Kraan]
/kren/

noun

1. United states writer (1871-1900)

  synonym:
 • Crane
 • ,
 • Stephen Crane

1. Amerikaanse schrijver ( 1871-1900 )

  synoniem:
 • Kraan
 • ,
 • Stephen Crane

2. United states poet (1899-1932)

  synonym:
 • Crane
 • ,
 • Hart Crane
 • ,
 • Harold Hart Crane

2. Amerikaanse dichter ( 1899-1932 )

  synoniem:
 • Kraan
 • ,
 • Hart Crane
 • ,
 • Harold Hart Crane

3. A small constellation in the southern hemisphere near phoenix

  synonym:
 • Grus
 • ,
 • Crane

3. Een klein sterrenbeeld op het zuidelijk halfrond bij phoenix

  synoniem:
 • Grus
 • ,
 • Kraan

4. Lifts and moves heavy objects

 • Lifting tackle is suspended from a pivoted boom that rotates around a vertical axis
  synonym:
 • crane

4. Tilt en beweegt zware objecten

 • Hijswerktuig is opgehangen aan een draaibare giek die om een verticale as draait
  synoniem:
 • kraan

5. Large long-necked wading bird of marshes and plains in many parts of the world

  synonym:
 • crane

5. Grote waadvogel met lange hals en vlaktes in vele delen van de wereld

  synoniem:
 • kraan

verb

1. Stretch (the neck) so as to see better

 • "The women craned their necks to see the president drive by"
  synonym:
 • crane
 • ,
 • stretch out

1. Stretch ( de nek ) om beter te zien

 • "De vrouwen krompen in hun nek om de president voorbij te zien rijden"
  synoniem:
 • kraan
 • ,
 • strekken uit

Examples of using

Teach me how to fold a paper crane. I forgot how to fold it.
Leer me hoe ik een papieren kraan moet vouwen. Ik ben vergeten hoe ik het moet vouwen.
"I can't even make a crane," she said to herself.
"Ik kan niet eens een kraan maken', zei ze bij zichzelf.