Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "counterbalance" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "contrabalans" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Counterbalance

[Tegenwicht]
/kaʊntərbæləns/

noun

1. A weight that balances another weight

  synonym:
 • counterweight
 • ,
 • counterbalance
 • ,
 • counterpoise
 • ,
 • balance
 • ,
 • equalizer
 • ,
 • equaliser

1. Een gewicht dat een ander gewicht in evenwicht brengt

  synoniem:
 • contragewicht
 • ,
 • tegenwicht
 • ,
 • balans
 • ,
 • equalizer
 • ,
 • gelijkmaker

2. Equality of distribution

  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrium
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • counterbalance

2. Gelijkheid van distributie

  synoniem:
 • balans
 • ,
 • evenwicht
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • tegenwicht

3. A compensating equivalent

  synonym:
 • counterbalance
 • ,
 • offset

3. Een compenserend equivalent

  synoniem:
 • tegenwicht
 • ,
 • offset

verb

1. Adjust for

 • "Engineers will work to correct the effects or air resistance"
  synonym:
 • compensate
 • ,
 • counterbalance
 • ,
 • correct
 • ,
 • make up
 • ,
 • even out
 • ,
 • even off
 • ,
 • even up

1. Aanpassen voor

 • "Ingenieurs zullen werken om de effecten of luchtweerstand te corrigeren"
  synoniem:
 • compenseren
 • ,
 • tegenwicht
 • ,
 • correct
 • ,
 • verzinnen
 • ,
 • zelfs uit
 • ,
 • zelfs omhoog

2. Contrast with equal weight or force

  synonym:
 • oppose
 • ,
 • counterbalance

2. Contrast met gelijk gewicht of kracht

  synoniem:
 • tegenwerken
 • ,
 • tegenwicht

3. Oppose and mitigate the effects of by contrary actions

 • "This will counteract the foolish actions of my colleagues"
  synonym:
 • counteract
 • ,
 • countervail
 • ,
 • neutralize
 • ,
 • counterbalance

3. De gevolgen van tegengestelde acties tegengaan en verzachten

 • "Dit zal de dwaze acties van mijn collega's tegengaan"
  synoniem:
 • tegengaan
 • ,
 • tegensporing
 • ,
 • neutraliseren
 • ,
 • tegenwicht