Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "counter" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "tegen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Counter

[Teller]
/kaʊntər/

noun

1. Table consisting of a horizontal surface over which business is transacted

  synonym:
 • counter

1. Tafel bestaande uit een horizontaal oppervlak waarover zaken worden gedaan

  synoniem:
 • tegen

2. Game equipment (as a piece of wood, plastic, or ivory) used for keeping a count or reserving a space in various card or board games

  synonym:
 • counter

2. Spelapparatuur ( als een stuk hout, plastic of ivoor ) gebruikt voor het houden van een telling of het reserveren van een spatie in verschillende kaart- of bordspellen

  synoniem:
 • tegen

3. A calculator that keeps a record of the number of times something happens

  synonym:
 • counter
 • ,
 • tabulator

3. Een rekenmachine die het aantal keren dat er iets gebeurt bijhoudt

  synoniem:
 • tegen
 • ,
 • tabulator

4. A piece of furniture that stands at the side of a dining room

 • Has shelves and drawers
  synonym:
 • buffet
 • ,
 • counter
 • ,
 • sideboard

4. Een meubelstuk dat naast een eetkamer staat

 • Heeft planken en lades
  synoniem:
 • buffet
 • ,
 • tegen
 • ,
 • dressoir

5. A person who counts things

  synonym:
 • counter

5. Een persoon die dingen telt

  synoniem:
 • tegen

6. A quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)

 • "It brought a sharp rejoinder from the teacher"
  synonym:
 • rejoinder
 • ,
 • retort
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replication
 • ,
 • comeback
 • ,
 • counter

6. Een snel antwoord op een vraag of opmerking ( vooral een geestige of kritische )

 • "Het bracht een scherpe dupliek van de leraar"
  synoniem:
 • repliek
 • ,
 • retort
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replicatie
 • ,
 • comeback
 • ,
 • tegen

7. (computer science) a register whose contents go through a regular series of states (usually states indicating consecutive integers)

  synonym:
 • counter

7. ( informatica ) een register waarvan de inhoud door een regelmatige reeks toestanden ( gaat, vermeldt gewoonlijk opeenvolgende gehele getallen )

  synoniem:
 • tegen

8. A piece of leather forming the back of a shoe or boot

 • "A counter may be used to stiffen the material around the heel and to give support to the foot"
  synonym:
 • counter
 • ,
 • heel counter

8. Een stuk leer dat de achterkant van een schoen of laars vormt

 • "Een teller kan worden gebruikt om het materiaal rond de hiel te verstijven en om de voet te ondersteunen"
  synoniem:
 • tegen
 • ,
 • hiel teller

9. A return punch (especially by a boxer)

  synonym:
 • counterpunch
 • ,
 • parry
 • ,
 • counter

9. Een retourpons ( speciaal door een bokser )

  synoniem:
 • tegenslag
 • ,
 • pareren
 • ,
 • tegen

verb

1. Speak in response

 • "He countered with some very persuasive arguments"
  synonym:
 • counter

1. Spreek als reactie

 • "Hij reageerde met een aantal zeer overtuigende argumenten"
  synoniem:
 • tegen

2. Act in advance of

 • Deal with ahead of time
  synonym:
 • anticipate
 • ,
 • foresee
 • ,
 • forestall
 • ,
 • counter

2. Handelen vóór

 • Afhandelen van tevoren
  synoniem:
 • anticiperen
 • ,
 • voorzien
 • ,
 • bos
 • ,
 • tegen

adjective

1. Indicating opposition or resistance

  synonym:
 • antagonistic
 • ,
 • counter

1. Oppositie of verzet aangeven

  synoniem:
 • antagonistisch
 • ,
 • tegen

adverb

1. In the opposite direction

 • "Run counter"
  synonym:
 • counter

1. In de tegenovergestelde richting

 • "Run counter"
  synoniem:
 • tegen

Examples of using

Tom sat at the counter.
Tom zat aan de balie.
His actions run counter to his words.
Zijn acties druisen in tegen zijn woorden.
Where is the check-in counter?
Waar is de incheckbalie?