Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "corresponding" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "corresponderend" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Corresponding

[Komt overeen]
/kɔrəspɑndɪŋ/

adjective

1. Accompanying

 • "All rights carry with them corresponding responsibilities"
  synonym:
 • corresponding

1. Begeleidend

 • "Alle rechten dragen de bijbehorende verantwoordelijkheden met zich mee"
  synoniem:
 • corresponderend

2. Similar especially in position or purpose

 • "A number of corresponding diagonal points"
  synonym:
 • corresponding

2. Vergelijkbaar, vooral in positie of doel

 • "Een aantal overeenkomstige diagonale punten"
  synoniem:
 • corresponderend

3. Conforming in every respect

 • "Boxes with corresponding dimensions"
 • "The like period of the preceding year"
  synonym:
 • comparable
 • ,
 • corresponding
 • ,
 • like

3. Conformeren in elk opzicht

 • "Dozen met bijbehorende afmetingen"
 • "De soortgelijke periode van het voorgaande jaar"
  synoniem:
 • vergelijkbaar
 • ,
 • corresponderend
 • ,
 • zoals

Examples of using

Maria didn’t suspect that "Tom", her pen-friend, with whom she had been corresponding for months over the Internet and whom she secretly loved, without ever having met him, was actually a super-intelligent squirrel.
Maria vermoedde niet dat "Tom", haar penvriend, met wie ze al maanden via internet correspondeerde en van wie ze in het geheim hield, zonder hem ooit te hebben ontmoet, was eigenlijk een superintelligente eekhoorn.
I am corresponding with an American high school student.
Ik correspondeer met een Amerikaanse middelbare scholier.