Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "correspondent" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "correspondent" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Correspondent

[Correspondent]
/kɔrəspɑndənt/

noun

1. Someone who communicates by means of letters

  synonym:
 • correspondent
 • ,
 • letter writer

1. Iemand die communiceert door middel van brieven

  synoniem:
 • correspondent
 • ,
 • brief schrijver

2. A journalist employed to provide news stories for newspapers or broadcast media

  synonym:
 • correspondent
 • ,
 • newspaperman
 • ,
 • newspaperwoman
 • ,
 • newswriter
 • ,
 • pressman

2. Een journalist die in dienst is om nieuwsberichten voor kranten of omroepmedia te verstrekken

  synoniem:
 • correspondent
 • ,
 • krantenman
 • ,
 • krantenvrouw
 • ,
 • nieuwsschrijver
 • ,
 • persman

adjective

1. Similar or equivalent in some respects though otherwise dissimilar

 • "Brains and computers are often considered analogous"
 • "Salmon roe is marketed as analogous to caviar"
  synonym:
 • analogous
 • ,
 • correspondent

1. Vergelijkbaar of gelijkwaardig in sommige opzichten, hoewel anders verschillend

 • "Hersenen en computers worden vaak als analoog beschouwd"
 • "Zalmkuit wordt op de markt gebracht als analoog aan kaviaar"
  synoniem:
 • analoog
 • ,
 • correspondent

Examples of using

The correspondent filed a report from Moscow.
De correspondent heeft een rapport uit Moskou ingediend.