Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "convict" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "veroordeelde" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Convict

[Veroordeelde]
/kɑnvɪkt/

noun

1. A person serving a sentence in a jail or prison

  synonym:
 • convict
 • ,
 • con
 • ,
 • inmate
 • ,
 • yard bird
 • ,
 • yardbird

1. Een persoon die een straf uitzit in een gevangenis of gevangenis

  synoniem:
 • veroordeelde
 • ,
 • con
 • ,
 • gevangene
 • ,
 • werf vogel
 • ,
 • tuinbird

2. A person who has been convicted of a criminal offense

  synonym:
 • convict

2. Een persoon die is veroordeeld voor een strafbaar feit

  synoniem:
 • veroordeelde

verb

1. Find or declare guilty

 • "The man was convicted of fraud and sentenced"
  synonym:
 • convict

1. Schuldig verklaren of verklaren

 • "De man is veroordeeld voor fraude en veroordeeld"
  synoniem:
 • veroordeelde

Examples of using

The police are hunting an escaped convict in this area.
De politie jaagt op een ontsnapte veroordeelde in dit gebied.
The convict was pardoned after serving his sentence.
De veroordeelde kreeg gratie na het uitzitten van zijn straf.