Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "convention" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "conventie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Convention

[Conventie]
/kənvɛnʃən/

noun

1. A large formal assembly

 • "Political convention"
  synonym:
 • convention

1. Een grote formele vergadering

 • "Politieke conventie"
  synoniem:
 • conventie

2. Something regarded as a normative example

 • "The convention of not naming the main character"
 • "Violence is the rule not the exception"
 • "His formula for impressing visitors"
  synonym:
 • convention
 • ,
 • normal
 • ,
 • pattern
 • ,
 • rule
 • ,
 • formula

2. Iets dat als een normatief voorbeeld wordt beschouwd

 • "De conventie om het hoofdpersonage niet te noemen"
 • "Geweld is de regel en niet de uitzondering"
 • "Zijn formule om indruk te maken op bezoekers"
  synoniem:
 • conventie
 • ,
 • normaal
 • ,
 • patroon
 • ,
 • regel
 • ,
 • formule

3. (diplomacy) an international agreement

  synonym:
 • convention

3. ( diplomatie ) een internationale overeenkomst

  synoniem:
 • conventie

4. Orthodoxy as a consequence of being conventional

  synonym:
 • conventionality
 • ,
 • convention
 • ,
 • conventionalism

4. Orthodoxie als gevolg van conventioneel zijn

  synoniem:
 • conventionaliteit
 • ,
 • conventie
 • ,
 • conventionalisme

5. The act of convening

  synonym:
 • convention
 • ,
 • convening

5. De bijeenroepingshandeling

  synoniem:
 • conventie
 • ,
 • bijeenroepen

Examples of using

There was a convention last month.
Vorige maand was er een congres.