Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "continuation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vervolg" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Continuation

[Voortzetting]
/kəntɪnjueʃən/

noun

1. The act of continuing an activity without interruption

  synonym:
 • continuance
 • ,
 • continuation

1. Het voortzetten van een activiteit zonder onderbreking

  synoniem:
 • voortzetting

2. A part added to a book or play that continues and extends it

  synonym:
 • sequel
 • ,
 • continuation

2. Een rol toegevoegd aan een boek of toneelstuk dat doorgaat en uitbreidt

  synoniem:
 • vervolg
 • ,
 • voortzetting

3. A gestalt principle of organization holding that there is an innate tendency to perceive a line as continuing its established direction

  synonym:
 • good continuation
 • ,
 • continuation
 • ,
 • law of continuation

3. Een gestalt-principe van organisatie die stelt dat er een aangeboren neiging is om een lijn te zien als voortzetting van haar gevestigde richting

  synoniem:
 • goede voortzetting
 • ,
 • voortzetting
 • ,
 • wet van voortzetting

4. The consequence of being lengthened in duration

  synonym:
 • lengthiness
 • ,
 • prolongation
 • ,
 • continuation
 • ,
 • protraction

4. Het gevolg van verlenging van de duur

  synoniem:
 • lengte
 • ,
 • verlenging
 • ,
 • voortzetting
 • ,
 • uitsteeksel

Examples of using

Children are our shift, our future, the continuation of the people's life.
Kinderen zijn onze verschuiving, onze toekomst, de voortzetting van het leven van de mensen.
Everybody knows the line “The boy was firm on the interrogation”, but nowadays many people don’t know the continuation: it is a verse about a boy that died, having refused to renounce the membership of Komsomol.
Iedereen kent de regel “ De jongen was standvastig in het verhoor ”, maar tegenwoordig kennen veel mensen het vervolg niet: het is een vers over een jongen die stierf, geweigerd het lidmaatschap van Komsomol op te geven.
There is a continuation.
Er is een vervolg.