Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consumption" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "consumptie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Consumption

[Verbruik]
/kənsəmpʃən/

noun

1. The process of taking food into the body through the mouth (as by eating)

  synonym:
 • consumption
 • ,
 • ingestion
 • ,
 • intake
 • ,
 • uptake

1. Het proces van voedsel via de mond in het lichaam opnemen ( als door ) te eten

  synoniem:
 • verbruik
 • ,
 • opname
 • ,
 • inname

2. Involving the lungs with progressive wasting of the body

  synonym:
 • pulmonary tuberculosis
 • ,
 • consumption
 • ,
 • phthisis
 • ,
 • wasting disease
 • ,
 • white plague

2. Waarbij de longen betrokken zijn bij progressieve verspilling van het lichaam

  synoniem:
 • longtuberculose
 • ,
 • verbruik
 • ,
 • phthisis
 • ,
 • ziekte verspillen
 • ,
 • witte pest

3. (economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing

 • "The consumption of energy has increased steadily"
  synonym:
 • consumption
 • ,
 • economic consumption
 • ,
 • usance
 • ,
 • use
 • ,
 • use of goods and services

3. ( economie ) het gebruik van economische goederen om aan de behoeften of bij de productie te voldoen

 • "Het energieverbruik is gestaag toegenomen"
  synoniem:
 • verbruik
 • ,
 • economische consumptie
 • ,
 • usance
 • ,
 • gebruik
 • ,
 • gebruik van goederen en diensten

4. The act of consuming something

  synonym:
 • consumption
 • ,
 • using up
 • ,
 • expenditure

4. De handeling van iets consumeren

  synoniem:
 • verbruik
 • ,
 • gebruiken
 • ,
 • uitgaven

Examples of using

In America, the consumption of fast-food has tripled between 100 and 100.
In Amerika is de consumptie van fastfood verdrievoudigd tussen 100 en 100.
Japan's consumption of rice is decreasing.
De rijstconsumptie in Japan neemt af.
Many of us are hostile to the consumption tax.
Velen van ons staan vijandig tegenover de verbruiksbelasting.