Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conjure" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "conjure" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Conjure

[Conjure]
/kɑnʤər/

verb

1. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

1. In actie komen of tot stand brengen, vaak als bij toverslag

 • "Verhogen het spookbeeld van werkloosheid"
 • "Hij toverde wilde vogels in de lucht"
 • "Roep de geesten van de berg af"
  synoniem:
 • verhogen
 • ,
 • toveren
 • ,
 • aanroepen
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • roeren
 • ,
 • bellen
 • ,
 • wakker
 • ,
 • ter sprake brengen
 • ,
 • naar voren gebracht
 • ,
 • roep

2. Ask for or request earnestly

 • "The prophet bid all people to become good persons"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjure
 • ,
 • press
 • ,
 • conjure

2. Vraag of verzoek serieus

 • "De profeet gebiedt alle mensen om goede mensen te worden"
  synoniem:
 • bod
 • ,
 • beseech
 • ,
 • smeken
 • ,
 • verdaging
 • ,
 • pers
 • ,
 • toveren

3. Engage in plotting or enter into a conspiracy, swear together

 • "They conspired to overthrow the government"
  synonym:
 • conspire
 • ,
 • cabal
 • ,
 • complot
 • ,
 • conjure
 • ,
 • machinate

3. Samenzweren, samen vloeken

 • "Ze spanden samen om de regering omver te werpen"
  synoniem:
 • samenzweren
 • ,
 • cabal
 • ,
 • complot
 • ,
 • toveren
 • ,
 • machinaal bewerken