Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complication" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "complicatie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Complication

[Complicatie]
/kɑmpləkeʃən/

noun

1. The act or process of complicating

  synonym:
 • complication

1. De handeling of het proces van compliceren

  synoniem:
 • complicatie

2. A situation or condition that is complex or confused

 • "Her coming was a serious complication"
  synonym:
 • complication

2. Een situatie of aandoening die complex of verward is

 • "Haar komst was een ernstige complicatie"
  synoniem:
 • complicatie

3. Any disease or disorder that occurs during the course of (or because of) another disease

 • "Bed sores are a common complication in cases of paralysis"
  synonym:
 • complication

3. Elke ziekte of aandoening die optreedt in de loop van ( of vanwege ) een andere ziekte

 • "Ligwonden zijn een veel voorkomende complicatie bij verlamming"
  synoniem:
 • complicatie

4. A development that complicates a situation

 • "The court's decision had many unforeseen ramifications"
  synonym:
 • complication
 • ,
 • ramification

4. Een ontwikkeling die een situatie bemoeilijkt

 • "De beslissing van de rechtbank had veel onvoorziene gevolgen"
  synoniem:
 • complicatie
 • ,
 • vertakking

5. Puzzling complexity

  synonym:
 • complicatedness
 • ,
 • complication
 • ,
 • knottiness
 • ,
 • tortuousness

5. Raadselachtige complexiteit

  synoniem:
 • gecompliceerdheid
 • ,
 • complicatie
 • ,
 • knoopigheid
 • ,
 • kroniek