Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "compatible" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "compatibel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Compatible

[Compatibel]
/kəmpætəbəl/

adjective

1. Able to exist and perform in harmonious or agreeable combination

 • "A compatible married couple"
 • "Her deeds were compatible with her ideology"
  synonym:
 • compatible

1. In staat om te bestaan en te presteren in een harmonieuze of aangename combinatie

 • "Een compatibel echtpaar"
 • "Haar daden waren verenigbaar met haar ideologie"
  synoniem:
 • compatibel

2. Capable of being used with or connected to other devices or components without modification

  synonym:
 • compatible

2. Kan worden gebruikt met of aangesloten op andere apparaten of componenten zonder wijziging

  synoniem:
 • compatibel

3. Capable of forming a homogeneous mixture that neither separates nor is altered by chemical interaction

  synonym:
 • compatible

3. In staat om een homogeen mengsel te vormen dat niet scheidt en niet wordt veranderd door chemische interactie

  synoniem:
 • compatibel

Examples of using

It is that Emmet's theory is compatible with previous theories in physics that is of most significance.
Het is dat de theorie van Emmet compatibel is met eerdere theorieën in de natuurkunde die van het grootste belang zijn.