Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commonwealth" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord " gemenebest" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Commonwealth

[Gemenebest]
/kɑmənwɛlθ/

noun

1. The official name of some states in the united states (massachusetts and pennsylvania and virginia and kentucky) and associated territories (puerto rico)

  synonym:
 • commonwealth

1. De officiële naam van sommige staten in de verenigde staten ( massachusetts en pennsylvania en virginia en kentucky ) en geassocieerde gebieden ( puerto rico )

  synoniem:
 • gemenebest

2. A politically organized body of people under a single government

 • "The state has elected a new president"
 • "African nations"
 • "Students who had come to the nation's capitol"
 • "The country's largest manufacturer"
 • "An industrialized land"
  synonym:
 • state
 • ,
 • nation
 • ,
 • country
 • ,
 • land
 • ,
 • commonwealth
 • ,
 • res publica
 • ,
 • body politic

2. Een politiek georganiseerd volk onder één enkele regering

 • "De staat heeft een nieuwe president gekozen"
 • "Afrikaanse landen"
 • "Studenten die naar de hoofdstad van het land waren gekomen"
 • "De grootste fabrikant van het land"
 • "Een geïndustrialiseerd land"
  synoniem:
 • staat
 • ,
 • natie
 • ,
 • land
 • ,
 • gemenebest
 • ,
 • res publica
 • ,
 • lichaam politiek

3. A world organization of autonomous states that are united in allegiance to a central power but are not subordinate to it or to one another

  synonym:
 • commonwealth

3. Een wereldorganisatie van autonome staten die verenigd zijn in trouw aan een centrale macht maar er niet ondergeschikt aan zijn of aan elkaar

  synoniem:
 • gemenebest

4. A political system in which the supreme power lies in a body of citizens who can elect people to represent them

  synonym:
 • democracy
 • ,
 • republic
 • ,
 • commonwealth

4. Een politiek systeem waarin de opperste macht ligt in een lichaam van burgers die mensen kunnen kiezen om hen te vertegenwoordigen

  synoniem:
 • democratie
 • ,
 • republiek
 • ,
 • gemenebest