Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coastal" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kust" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Coastal

[Kust]
/koʊstəl/

adjective

1. Of or relating to a coast

 • "Coastal erosion"
  synonym:
 • coastal

1. Van of met betrekking tot een kust

 • "Kusterosie"
  synoniem:
 • kust

2. Located on or near or bordering on a coast

 • "Coastal marshes"
 • "Coastal waters"
 • "The atlantic coastal plain"
  synonym:
 • coastal

2. Gelegen op of nabij of grenzend aan een kust

 • "Kustmoerassen"
 • "Kustwateren"
 • "De atlantische kustvlakte"
  synoniem:
 • kust

Examples of using

Seagulls are mainly coastal birds.
Meeuwen zijn voornamelijk kustvogels.