Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clever" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "slim" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Clever

[Slim]
/klɛvər/

adjective

1. Showing self-interest and shrewdness in dealing with others

 • "A cagey lawyer"
 • "Too clever to be sound"
  synonym:
 • cagey
 • ,
 • cagy
 • ,
 • canny
 • ,
 • clever

1. Eigenbelang en sluwheid tonen in het omgaan met anderen

 • "Een terughoudende advocaat"
 • "Te slim om gezond te zijn"
  synoniem:
 • terughoudend
 • ,
 • cagy
 • ,
 • canny
 • ,
 • slim

2. Mentally quick and resourceful

 • "An apt pupil"
 • "You are a clever man...you reason well and your wit is bold"-bram stoker
  synonym:
 • apt
 • ,
 • clever

2. Mentaal snel en vindingrijk

 • "Een geschikte leerling"
 • "Je bent een slimme man ... je redeneert goed en je humor is moedig" -bram stoker
  synoniem:
 • toepasselijk
 • ,
 • slim

3. Showing inventiveness and skill

 • "A clever gadget"
 • "The cunning maneuvers leading to his success"
 • "An ingenious solution to the problem"
  synonym:
 • clever
 • ,
 • cunning
 • ,
 • ingenious

3. Inventiviteit en vaardigheid tonen

 • "Een slimme gadget"
 • "De sluwe manoeuvres die tot zijn succes leiden"
 • "Een ingenieuze oplossing voor het probleem"
  synoniem:
 • slim
 • ,
 • sluw
 • ,
 • ingenieus

Examples of using

He's clever and resourceful.
Hij is slim en vindingrijk.
A clever husband reads his wife's thoughts, but doesn't try to understand them.
Een slimme man leest de gedachten van zijn vrouw, maar probeert ze niet te begrijpen.
A clever man is always quick in the uptake.
Een slimme man is altijd snel in gebruik.