Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "classical" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "klassiek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Classical

[Klassiek]
/klæsɪkəl/

noun

1. Traditional genre of music conforming to an established form and appealing to critical interest and developed musical taste

  synonym:
 • classical music
 • ,
 • classical
 • ,
 • serious music

1. Traditioneel muziekgenre conform een gevestigde vorm en aantrekkelijk voor kritische interesse en ontwikkelde muzikale smaak

  synoniem:
 • klassieke muziek
 • ,
 • klassiek
 • ,
 • serieuze muziek

adjective

1. Of or relating to the most highly developed stage of an earlier civilisation and its culture

 • "Classic cinese pottery"
  synonym:
 • classical
 • ,
 • classic

1. Van of met betrekking tot de meest ontwikkelde fase van een eerdere beschaving en haar cultuur

 • "Klassiek chinees aardewerk"
  synoniem:
 • klassiek

2. Of recognized authority or excellence

 • "The definitive work on greece"
 • "Classical methods of navigation"
  synonym:
 • authoritative
 • ,
 • classical
 • ,
 • classic
 • ,
 • definitive

2. Van erkende autoriteit of excellentie

 • "Het definitieve werk aan griekenland"
 • "Klassieke navigatiemethoden"
  synoniem:
 • gezaghebbend
 • ,
 • klassiek
 • ,
 • definitief

3. Of or relating to the study of the literary works of ancient greece and rome

 • " a classical scholar"
  synonym:
 • classical

3. Van of met betrekking tot de studie van de literaire werken van het oude griekenland en rome

 • " een klassieke geleerde"
  synoniem:
 • klassiek

4. (language) having the form used by ancient standard authors

 • "Classical greek
  synonym:
 • classical

4. ( taal ) met de vorm die wordt gebruikt door oude standaardauteurs

 • "Klassiek grieks
  synoniem:
 • klassiek

5. Of or pertaining to or characteristic of the ancient greek and roman cultures

 • "Classical mythology"
 • "Classical
  synonym:
 • classical
 • ,
 • classic
 • ,
 • Greco-Roman
 • ,
 • Graeco-Roman
 • ,
 • Hellenic

5. Van of met betrekking tot of kenmerkend voor de oude griekse en romeinse culturen

 • "Klassieke mythologie"
 • "Klassiek
  synoniem:
 • klassiek
 • ,
 • Grieks-Romeins
 • ,
 • Graeco-Roman
 • ,
 • Helleens

Examples of using

Listening to classical music and studying complement one another.
Luisteren naar klassieke muziek en studeren vullen elkaar aan.
I know very little about classical music.
Ik weet heel weinig van klassieke muziek.
I like classical music more than modern music.
Ik hou meer van klassieke muziek dan van moderne muziek.