Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "circus" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "circus" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Circus

[Circus]
/sərkəs/

noun

1. A travelling company of entertainers

 • Including trained animals
 • "He ran away from home to join the circus"
  synonym:
 • circus

1. Een reizend gezelschap van entertainers

 • Inclusief getrainde dieren
 • "Hij rende van huis weg om zich bij het circus aan te sluiten"
  synoniem:
 • circus

2. A performance given by a traveling company of acrobats, clowns, and trained animals

 • "The children always love to go to the circus"
  synonym:
 • circus

2. Een optreden gegeven door een reizend bedrijf van acrobaten, clowns en getrainde dieren

 • "De kinderen gaan altijd graag naar het circus"
  synoniem:
 • circus

3. A frenetic disorganized (and often comic) disturbance suggestive of a large public entertainment

 • "It was so funny it was a circus"
 • "The whole occasion had a carnival atmosphere"
  synonym:
 • circus
 • ,
 • carnival

3. Een hectische ongeorganiseerde ( en vaak komische ) verstoring die wijst op een groot openbaar amusement

 • "Het was zo grappig dat het een circus was"
 • "De hele gelegenheid had een carnavalsfeer"
  synoniem:
 • circus
 • ,
 • carnaval

4. (antiquity) an open-air stadium for chariot races and gladiatorial games

  synonym:
 • circus

4. ( antiquity ) een openluchtstadion voor wagenraces en gladiatorenwedstrijden

  synoniem:
 • circus

5. An arena consisting of an oval or circular area enclosed by tiers of seats and usually covered by a tent

 • "They used the elephants to help put up the circus"
  synonym:
 • circus

5. Een arena bestaande uit een ovaal of cirkelvormig gebied omsloten door zitlagen en meestal bedekt door een tent

 • "Ze gebruikten de olifanten om het circus op te hangen"
  synoniem:
 • circus

6. A genus of haws comprising the harriers

  synonym:
 • Circus
 • ,
 • genus Circus

6. Een geslacht van haviken bestaande uit de kiekendieven

  synoniem:
 • Circus
 • ,
 • geslacht Circus

Examples of using

Life is one big circus.
Het leven is één groot circus.
That is a circus!
Dat is een circus!
The kids were excited about the arrival of the circus.
De kinderen waren enthousiast over de komst van het circus.