Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chest" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "borst" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Chest

[Borst]
/ʧɛst/

noun

1. The part of the human torso between the neck and the diaphragm or the corresponding part in other vertebrates

  synonym:
 • thorax
 • ,
 • chest
 • ,
 • pectus

1. Het deel van de menselijke romp tussen de nek en het diafragma of het overeenkomstige deel bij andere gewervelde dieren

  synoniem:
 • thorax
 • ,
 • borst
 • ,
 • pectus

2. Box with a lid

 • Used for storage
 • Usually large and sturdy
  synonym:
 • chest

2. Doos met deksel

 • Gebruikt voor opslag
 • Meestal groot en stevig
  synoniem:
 • borst

3. The front of the trunk from the neck to the abdomen

 • "He beat his breast in anger"
  synonym:
 • breast
 • ,
 • chest

3. De voorkant van de romp van de nek tot de buik

 • "Hij sloeg boos op zijn borst"
  synoniem:
 • borst

4. Furniture with drawers for keeping clothes

  synonym:
 • chest of drawers
 • ,
 • chest
 • ,
 • bureau
 • ,
 • dresser

4. Meubelen met lades voor het bewaren van kleding

  synoniem:
 • ladekast
 • ,
 • borst
 • ,
 • bureau
 • ,
 • dressoir

Examples of using

Do you have a file in the tool chest?
Heeft u een bestand in de gereedschapskist?
Tom was shot twice in the chest.
Tom werd tweemaal in zijn borst geschoten.
She lay her head on my chest so she could listen to my heartbeat.
Ze legde haar hoofd op mijn borst zodat ze naar mijn hartslag kon luisteren.