Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chart" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "grafiek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Chart

[Grafiek]
/ʧɑrt/

noun

1. A visual display of information

  synonym:
 • chart

1. Een visuele weergave van informatie

  synoniem:
 • kaart

2. A map designed to assist navigation by air or sea

  synonym:
 • chart

2. Een kaart die is ontworpen om de navigatie door de lucht of over zee te ondersteunen

  synoniem:
 • kaart

verb

1. Make a chart of

 • "Chart the territory"
  synonym:
 • chart

1. Maak een kaart van

 • "Chart het territorium"
  synoniem:
 • kaart

2. Plan in detail

 • "Bush is charting a course to destroy saddam hussein"
  synonym:
 • chart

2. Plan in detail

 • "Bush brengt een koers uit om saddam hoessein te vernietigen"
  synoniem:
 • kaart

3. Represent by means of a graph

 • "Chart the data"
  synonym:
 • graph
 • ,
 • chart

3. Vertegenwoordigen door middel van een grafiek

 • "Grafiek de gegevens"
  synoniem:
 • grafiek
 • ,
 • kaart

Examples of using

This song is No. 100 on the hit chart.
Dit nummer is nummer 100 op de hitlijst.
This song is No. 1 on the hit chart.
Dit nummer is nummer 1 op de hitlijst.