Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carrier" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vervoerder" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Carrier

[Drager]
/kæriər/

noun

1. Someone whose employment involves carrying something

 • "The bonds were transmitted by carrier"
  synonym:
 • carrier
 • ,
 • bearer
 • ,
 • toter

1. Iemand wiens werk iets met zich meebrengt

 • "De obligaties zijn door de vervoerder verzonden"
  synoniem:
 • vervoerder
 • ,
 • drager
 • ,
 • toter

2. A self-propelled wheeled vehicle designed specifically to carry something

 • "Refrigerated carriers have revolutionized the grocery business"
  synonym:
 • carrier

2. Een zelfrijdend wielvoertuig dat speciaal is ontworpen om iets te vervoeren

 • "Gekoelde vervoerders hebben een revolutie teweeggebracht in de kruideniersindustrie"
  synoniem:
 • vervoerder

3. A large warship that carries planes and has a long flat deck for takeoffs and landings

  synonym:
 • aircraft carrier
 • ,
 • carrier
 • ,
 • flattop
 • ,
 • attack aircraft carrier

3. Een groot oorlogsschip dat vliegtuigen vervoert en een lang plat dek heeft voor starts en landingen

  synoniem:
 • vliegdekschip
 • ,
 • vervoerder
 • ,
 • flattop
 • ,
 • vliegdekschip aanvallen

4. An inactive substance that is a vehicle for a radioactive tracer of the same substance and that assists in its recovery after some chemical reaction

  synonym:
 • carrier

4. Een inactieve stof die een voertuig is voor een radioactieve tracer van dezelfde stof en die helpt bij het herstel na enige chemische reactie

  synoniem:
 • vervoerder

5. A person or firm in the business of transporting people or goods or messages

  synonym:
 • carrier
 • ,
 • common carrier

5. Een persoon of bedrijf in het transport van mensen of goederen of berichten

  synoniem:
 • vervoerder
 • ,
 • gemeenschappelijke vervoerder

6. A radio wave that can be modulated in order to transmit a signal

  synonym:
 • carrier wave
 • ,
 • carrier

6. Een radiogolf die kan worden gemoduleerd om een signaal te verzenden

  synoniem:
 • draaggolf
 • ,
 • vervoerder

7. A man who delivers the mail

  synonym:
 • mailman
 • ,
 • postman
 • ,
 • mail carrier
 • ,
 • letter carrier
 • ,
 • carrier

7. Een man die de post bezorgt

  synoniem:
 • postbode
 • ,
 • brief vervoerder
 • ,
 • vervoerder

8. A boy who delivers newspapers

  synonym:
 • carrier
 • ,
 • newsboy

8. Een jongen die kranten bezorgt

  synoniem:
 • vervoerder
 • ,
 • krantenjongen

9. (medicine) a person (or animal) who has some pathogen to which he is immune but who can pass it on to others

  synonym:
 • carrier
 • ,
 • immune carrier

9. ( medicine ) een persoon ( of dier ) die een ziekteverwekker heeft waarvan hij immuun is, maar die het aan anderen kan doorgeven

  synoniem:
 • vervoerder
 • ,
 • immuundrager

10. A rack attached to a vehicle

 • For carrying luggage or skis or the like
  synonym:
 • carrier

10. Een rek bevestigd aan een voertuig

 • Voor het dragen van bagage of ski's en dergelijke
  synoniem:
 • vervoerder

11. (genetics) an organism that possesses a recessive gene whose effect is masked by a dominant allele

 • The associated trait is not apparent but can be passed on to offspring
  synonym:
 • carrier

11. ( genetica ) een organisme dat een recessief gen bezit waarvan het effect wordt gemaskeerd door een dominant allel

 • De bijbehorende eigenschap is niet duidelijk, maar kan worden doorgegeven aan nakomelingen
  synoniem:
 • vervoerder