Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "careless" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onzorgvuldig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Careless

[Zorgeloos]
/kɛrləs/

adjective

1. Marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness

 • Not careful
 • "Careless about her clothes"
 • "Forgotten by some careless person"
 • "A careless housekeeper"
 • "Careless proofreading"
 • "It was a careless mistake"
 • "Hurt by a careless remark"
  synonym:
 • careless

1. Gekenmerkt door gebrek aan aandacht of overweging of vooruitziende of grondigheid

 • Niet voorzichtig
 • "Onzorgvuldig over haar kleren"
 • "Vergeten door een onzorgvuldig persoon"
 • "Een zorgeloze huishoudster"
 • "Onzorgvuldige proeflezen"
 • "Het was een onzorgvuldige fout"
 • "Gekwetst door een onzorgvuldige opmerking"
  synoniem:
 • onvoorzichtig

2. Effortless and unstudied

 • "An impression of careless elegance"
 • "Danced with careless grace"
  synonym:
 • careless

2. Moeiteloos en ongestudeerd

 • "Een indruk van onvoorzichtige elegantie"
 • "Danste met onzorgvuldige gratie"
  synoniem:
 • onvoorzichtig

3. (usually followed by `of') without due thought or consideration

 • "Careless of the consequences"
 • "Crushing the blooms with regardless tread"
  synonym:
 • careless(p)
 • ,
 • regardless

3. ( meestal gevolgd door `of ') zonder terdege na te denken of te overwegen

 • "Onzorgvuldig met de gevolgen"
 • "De bloemen verpletteren met ongeacht het loopvlak"
  synoniem:
 • onzorgvuldig ( p )
 • ,
 • ongeacht

Examples of using

Tom is careless in the performance of his duties.
Tom is onzorgvuldig in het uitvoeren van zijn taken.
Life is like a box of matches - treating it too seriously is stupid, whereas being careless with it is dangerous.
Het leven is als een doos lucifers - het te serieus behandelen is stom, terwijl onvoorzichtig zijn gevaarlijk is.
I was careless.
Ik was onvoorzichtig.