Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "card" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kaart" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Card

[Kaart]
/kɑrd/

noun

1. One of a set of small pieces of stiff paper marked in various ways and used for playing games or for telling fortunes

 • "He collected cards and traded them with the other boys"
  synonym:
 • card

1. Een van een set kleine stukjes stijf papier die op verschillende manieren zijn gemarkeerd en worden gebruikt voor het spelen van games of voor het vertellen van fortuinen

 • "Hij verzamelde kaarten en ruilde ze met de andere jongens"
  synoniem:
 • kaart

2. A card certifying the identity of the bearer

 • "He had to show his card to get in"
  synonym:
 • card
 • ,
 • identity card

2. Een kaart die de identiteit van de drager bevestigt

 • "Hij moest zijn kaart laten zien om binnen te komen"
  synoniem:
 • kaart
 • ,
 • identiteitskaart

3. A rectangular piece of stiff paper used to send messages (may have printed greetings or pictures)

 • "They sent us a card from miami"
  synonym:
 • card

3. Een rechthoekig stuk stijf papier dat wordt gebruikt om berichten ( te verzenden, kan groeten of afbeeldingen ) hebben afgedrukt

 • "Ze hebben ons een kaart uit miami gestuurd"
  synoniem:
 • kaart

4. Thin cardboard, usually rectangular

  synonym:
 • card

4. Dun karton, meestal rechthoekig

  synoniem:
 • kaart

5. A witty amusing person who makes jokes

  synonym:
 • wag
 • ,
 • wit
 • ,
 • card

5. Een geestig grappig persoon die grappen maakt

  synoniem:
 • waggelen
 • ,
 • humor
 • ,
 • kaart

6. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

6. Een bord gepost op een openbare plaats als advertentie

 • "Een poster adverteerde de komende attracties"
  synoniem:
 • poster
 • ,
 • posten
 • ,
 • plakkaat
 • ,
 • kennisgeving
 • ,
 • rekening
 • ,
 • kaart

7. A printed or written greeting that is left to indicate that you have visited

  synonym:
 • calling card
 • ,
 • visiting card
 • ,
 • card

7. Een gedrukte of schriftelijke begroeting die overblijft om aan te geven dat u heeft bezocht

  synoniem:
 • viskaartje
 • ,
 • visitekaartje
 • ,
 • kaart

8. (golf) a record of scores (as in golf)

 • "You have to turn in your card to get a handicap"
  synonym:
 • card
 • ,
 • scorecard

8. ( golf ) een record van scores ( zoals in golf )

 • "Je moet je kaart inleveren om een handicap te krijgen"
  synoniem:
 • kaart
 • ,
 • scorekaart

9. A list of dishes available at a restaurant

 • "The menu was in french"
  synonym:
 • menu
 • ,
 • bill of fare
 • ,
 • card
 • ,
 • carte du jour
 • ,
 • carte

9. Een lijst met gerechten verkrijgbaar in een restaurant

 • "Het menu was in het frans"
  synoniem:
 • menu
 • ,
 • tarief
 • ,
 • kaart
 • ,
 • carte du jour
 • ,
 • carte

10. (baseball) a list of batters in the order in which they will bat

 • "The managers presented their cards to the umpire at home plate"
  synonym:
 • batting order
 • ,
 • card
 • ,
 • lineup

10. ( honkbal ) een lijst met slagmensen in de volgorde waarin ze zullen slaan

 • "De managers overhandigden hun kaarten aan de scheidsrechter op de thuisplaat"
  synoniem:
 • slagvolgorde
 • ,
 • kaart
 • ,
 • line-up

11. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

11. Een printplaat die in uitbreidingsslots op een computer kan worden geplaatst om de mogelijkheden van de computer te vergroten

  synoniem:
 • printplaat
 • ,
 • circuitkaart
 • ,
 • bestuur
 • ,
 • kaart
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • toevoegen

verb

1. Separate the fibers of

 • "Tease wool"
  synonym:
 • tease
 • ,
 • card

1. Scheid de vezels van

 • "Plaagwol"
  synoniem:
 • plagen
 • ,
 • kaart

2. Ask someone for identification to determine whether he or she is old enough to consume liquor

 • "I was carded when i tried to buy a beer!"
  synonym:
 • card

2. Vraag iemand om identificatie om te bepalen of hij of zij oud genoeg is om sterke drank te consumeren

 • "Ik ben gekaard toen ik probeerde een biertje te kopen!"
  synoniem:
 • kaart

Examples of using

Tom played his highest card.
Tom speelde zijn hoogste kaart.
The ATM has swallowed the credit card.
De geldautomaat heeft de creditcard ingeslikt.
The ATM swallowed the credit card.
De geldautomaat heeft de creditcard ingeslikt.