Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "captive" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "captive" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Captive

[Gevangen]
/kæptɪv/

noun

1. A person who is confined

 • Especially a prisoner of war
  synonym:
 • prisoner
 • ,
 • captive

1. Een persoon die opgesloten is

 • Vooral een krijgsgevangene
  synoniem:
 • gevangene
 • ,
 • gevangen

2. An animal that is confined

  synonym:
 • captive

2. Een dier dat opgesloten zit

  synoniem:
 • gevangen

3. A person held in the grip of a strong emotion or passion

  synonym:
 • captive

3. Een persoon in de greep van een sterke emotie of passie

  synoniem:
 • gevangen

adjective

1. Being in captivity

  synonym:
 • captive
 • ,
 • confined
 • ,
 • imprisoned
 • ,
 • jailed

1. In gevangenschap zijn

  synoniem:
 • gevangen
 • ,
 • beperkt
 • ,
 • gevangengezet
 • ,
 • gevangen gezet

2. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

2. Geven of gemarkeerd door volledige aandacht

 • "Die overvolle look of verrukking"
 • "Dan verpakt in dromen"
 • "Zo gericht op dit fantastische ... verhaal dat ze nauwelijks roerde" - walter de la mare
 • "Met verwondering verkracht"
 • "In gedachten gewikkeld"
  synoniem:
 • gevangen
 • ,
 • geabsorbeerd
 • ,
 • verdiept
 • ,
 • in de war
 • ,
 • intentie
 • ,
 • ingepakt

Examples of using

He fell captive to her charms.
Hij viel gevangen in haar charmes.
He fell captive to her charms.
Hij viel gevangen in haar charmes.